Eesti koolid

Eesti Kool Berliinis


Eesti Kool Berliinis

Eesti Kool Berliinis pakub täiendõpet, mille käigus lastel on võimalus õppida eesti keelt muusika, laulmise ja meisterdamise, aga ka liikumise ja ühiste ettevõtmiste kaudu.

Eesti Kool Berliinis on üldkasulikel eesmärkidel tegutsev mittetulunduslik ühendus, mille tegevust rahastatakse EV Teadus- ja Haridusministeeriumi, Tallinna Eesti Instituudi, Berliini Saksa-Eesti Seltsi ja lastevanemate omafinantseeringute abil.

Õppetöö eesmärgid on:

 • Eesti päritolu laste eesti keele oskuste arendamine, alalhoidmine ja väärtustamine.
 • Regulaarselt toimuva õppetöö korraldamine ja tagamine ning eestikeelse suhtluskeskkonna loomine Berliinis.
 • Äratada ja igati toetada lastes huvi Eestimaa, eesti rahvalaulude ja traditsioonide vastu.
 • Tutvustada lastele eesti lastekirjandust, filme ja teatrit.
 • Toetada laste igakülgset arengut, nendes tervikliku maailmapildi kujundamisel, milles ka Eestil on kindel koht.
 • Toetada lapse mitmekeelsust professionaalsel tasemel.
 • Luua ja arendada erinevaid kontakte tänapäeva Eestiga.
 • Süvendada lastes seotust ja ühtekuuluvustunnet Eestiga.

Kool tegutseb aadressil:

Familienzentrum Mehringdamm, Mehringdamm 114, 10965 Berlin-Tempelhof
(U6 und Bus 104, Platz der Luftbrücke)

 

Lisainformatsioon ja registreerimine:

Aira Paschke: tel: 030/68819533
berliini.eesti.kool[at]googlemail.com

www.deg-berlin.de/eesti/estnische-schule.html


EÜSLi Frankfurdi Eesti Kool


Frankfurdi Eesti kool

Frankfurdi Eesti kool alustas oma tööd 2012 jaanuaris.

Kooli põhieesmärk on luua keskkond, mis aitaks laste ja noorte eesti keele oskust alal hoida ja arendada, vahendada eesti kultuuri ja süvendada seotust Eestiga.

Tegutseme 3 vanuserühmas:

 • mudilased (koos vanematega): 1- kuni 4-aastased (õpetaja Mari-Liis Tigasson)
 • noorem koolirühm: 5- kund 8-aastased (õpetaja Maris Tooming)
 • vanem koolirühm: 9- kuni 15-aastased (õpetaja Eha Salla)

Kokku saame reeglina kord kuus pühapäeviti kell 10.30,
Internationales Familienzentrum e.V.
Ostendstraße 70, 60314 Frankfurt am Main

 

Kontakt:

Nimi: Eha Salla
Roll: kooli juhataja
E-post: ehasalla[at]hotmail.com


EÜSLi Hamburgi Eesti Kool


EÜSLi Hamburgi Eesti Kool

Eesti Kool võtab vastu õpilasi, kelle üheks koduseks keeleks on eesti keel. Kooli põhieesmärgiks on laste eesti keele oskuse arendamine. õppetöö toimub eesti keeles.

Kooli toetab: Eesti Haridus- ja Teadusministeerium.

Koolis on neli rühma:

 • mudilasterühm ( 2-aastased lapsed)
 • eelkoolirühm (3 kuni 8-aastased lapsed)
 • noorem kooliklass (8 kuni 10-aastased lapsed)
 • vanem kooliklass (10 kuni 14-aastased lapsed)

Õppetöö toimub aadressil:

Suomalainen merimieskirkko (Die Finnische Seemannsmission in Hamburg)

Ditmar-Koel-Str. 6,
20459 Hamburg (U3 Landungsbrücken)

Hamburgi Eesti Kooli juhataja:

Kristi Grünberg:
mobiil: 0152 534 80644,
skype: kristi.grunberg,
e-mail: kristi_grynberg[at]hotmail.com


EÜSLi Kölni Eesti Kool


EÜSLi Kölni Eesti Kool

13. jaanuaril 2013 alustas oma tegevust Kölni Eesti Kool.

Kooli eesmärgiks on läbi mängu, laulu ja käelise tegevuse arendada ning rikastada eesti keele oskust, vahendada eesti kultuuri ja traditsioone ning süvendada Saksamaal elavate eesti laste seotust Eestiga. Tundideks on eesti keel, laulmine ja meisterdamine.

Võtame vastu lapsi alates 3-4 eluaastast, kelle üheks koduseks keeleks on eesti keel.

Tunnid on kolmes vanuseklassis:

 • 3-4 a. aastaste rühm
 • 5-7 a. klasss
 • 8-11 a. klass

Kool tegutseb aadressil:

Pfarrheim Aegidius
Heidestr. 14
51147 Köln-Wahn

Korra kuus pühapäeviti kell 11.00 -14.00

Kontakt:

Karin Schmauck
Kölni Eesti Kooli juhataja
E-post: Karin[at]Schmauck.de
Mob. 0177-255 83 86


EÜSLi Müncheni Eesti Kool


EÜSLi Müncheni Eesti Kool

Eesti Kool võtab vastu õpilasi, kelle üheks koduseks keeleks on eesti keel. Kooli põhieesmärgiks on laste eesti keele oskuse arendamine. õppetöö toimub eesti keeles.

Kooli toetab: Eesti Haridus- ja Teadusministeerium.

Koolis on kolm rühma:

 • Mardikad 1 - 3,5 a.
 • Lasteaialapsed ja kooliks valmistujad 4-7 a.
 • Koolilapsed 8 -14 a

Kooli õpetajad:

 • Karin Ladva-Zoller: mängu- ja laulurühm 1-3,5 a.
 • Margit Urbel (eesti keel), Linda Blum ja Kadi Romantsov (kodulugu ja loovus):
  koolieelikute ja 1-2 klassi laste rühm (4-7 a).
 • Margit Urbel (eesti keel), Linda Blum ja Kadi Romantsov (kodulugu ja loovus):
  koolilaste rühm (8-14 a.).

Kool tegutseb aadressil:

Müncheni Eesti Kool Mütterladen Giesing e. V. Rißbachstr. 12 81539 München

MEK-i kohta saab lugeda ka meie koduleheküljelt: https://muenchenieestikool.wordpress.com/

Kontakt:

Müncheni Eesti Kooli juht(organisatsioon ja finantsid):

Karin Ladva-Zoller
telefon: 0176-29005704, e-mail: karinlz[at]web.de www.eüsl.de/ekool.html


Miksikese pesa

Pesa lehel http://miksike.ee toimuvad välismaal elavatele eestlastele erinevad võistlused (interaktiivsed harjutused grammatika kordamiseks, viktoriinid jne).

Projekti eesmärk on arendada ja säilitada eesti keelt ja kultuuri ning pakkuda lastele eakohast keeleõpet ja suhtlust kaasmaalastega.

© eesti.de 2016